HOME PROFIL YDELSER REFERENCER KONTAKT LOGIN
 

  Kommunikation og konflikthåndtering (Assertion)


Definition og adfærd
Hvad er assertion, submission og aggression? - Forandring for enhver pris? - Skal vi altid være assertive? - Bevidstgørelse af den adfærd, vi benytter.

Erkendelser i bakspejlet
Forskellige reaktionsmønstre på god og dårlig kommunikation - Er vi stærkere/svagere end vi tror? - Gevinsten ved assertion - Ulemperne ved submission og aggression - Konsekvenserne ved at bede om noget - At sige fra er naturligt og konstruktivt, men hvordan gøres det?

Rettigheder
Skal jeg være som andre? - Har jeg lov til at begå fejl, ombestemme mig og udtrykke mine følelser? - Hvad kan gå galt?

Kritik
Hvordan reagerer mennesker på kritik? - Fordele ved kritik - Hvordan få luft, når man er irriteret, misfornøjet eller stresset? - Hvordan reagerer modtageren? - Hvordan tage vare på sig selv "forlods"? - Hvordan nyde livet uden skyldfølelse? - Sandheden om dig selv og kritik.

Verbalt sprog
Fokus på negative ord og vendinger - Positivt sprogbrug og tænkning er en forudsætning for assertiv adfærd - Du/jeg budskaber - Melodramatiske udtryk - Usikre vendinger og overdrivelser - Nedgør hverken dig selv, det du siger eller andre mennesker!

Nonverbalt sprog
Kropslige udtryk og tolkninger samt virkninger af ’Jeg er da ligeglad’-holdningen" - Kroppen taler altid - Om forskelle i assertivt og ikke-assertivt krops-sprog - Hvad virker stærkest: ord eller kropssprog? - Tolkning ….men pas på!

 

 
CHRISTIAN CRONE
Nørregade 12
4760 Vordingborg
+45 2221 2296
christian@crone-consulting.dk

 

"Dine utilfredse kunder er den største kilde til udvikling"

YDELSER
 

© Copyright 2007